SOS Security AS logo
Vi gjør folk trygge!

Vi gjør folk trygge!

Ledende leverandør av alle typer kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

Ta kontakt for en hyggelig pratSe våre kurs
Våre tjenester
Sikkerhetsrådgivning

Våre sikkerhetsrådgivere kan bistå deg og din organisasjon med kartlegging og trusselvurderinger, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, bidra med sikkerhetsledelse og gjennomføre beredskapsøvelser.

vakthold

Vekter vil være en svært sentral person i sikkerhetsarbeidet på oppdragsgivers lokasjoner. Vekter vil ha ansvaret for kontroll av bygningen innvendig og utvendig samt kontroll med og overvåking av systemer. I tillegg er denne vekterfunksjonen sentral under brannalarmer, samt eventuell påfølgende evakuering.

Personsikkerhet

Oppgavene til en ledsager vil variere avhengig av kundens behov, og ledsagere kan arbeide i ulike kontekster, for eksempel for kjente personligheter, bedriftsledere eller offentlige tjenestemenn.Ledsagere fra SOS Event security er svært trente, profesjonelle og dedikerte for å sikre den totale sikkerheten til personen vi er ansvarlig for å beskytte.

Crowd Managment

Sikkerhet der hvor mange mennesker samles blir viktigere og viktigere og behovet for spesialisert kunnskap om arrangementssikkerhet er stort. En Crowd Manager er ekspert på store folkemengder og legger forholdene til rette for trygge og sikre publikumsopplevelser.

Festival sikkerhet

Våre festivalvektere er kunnskapsrike, erfarne og dedikerte. De sørger for at du og dine gjester får en god opplevelse. Dette er vårt mantra:"Man klarer aldri å oppnå 100% trygge forhold der hvor mange mennesker er samlet på et begrenset område samtidig. Man klarer bare å begrense risikoen. Publikum har ikke bare krav på et trygt arrangement - de har også rett til en god opplevelse."Vi lager beredskapsplaner og sikkerhetsplaner for arrangementer. Vi bidrar ofte i planleggings- og søknadsprosessen opp mot politi og offentlige myndigheter.

ISPS Vektertjenester

ISPS-koden gjelder for havner som tar imot skip i internasjonal fart.Forskriften om sikring av havneanlegg gjelder for havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg4. Havner som er omfattet av forskriften må blant annet få gjennomført en sikringsrisikoanalyse og en sikringsplan og utnevnte en sikringsleder for havnen4. I Norge er det i overkant av 600 havneanlegg som er godkjent for å ta imot skip i internasjonal fart.S.O.S Event Security har god erfaring med havnesikkerhet, og bistår med vakthold, adgangskontroll av kjøretøy og personer, innføringskurs i ISPS-koden.

Alarmtjenester

S.O.S Security er tilknyttet FG-godkjent alarmsentral som tar imot og behandler alle alarmtyper som kunden har behov for. Alarmsentralen har døgnkontinuerlig drift og vil ta imot meldinger fra publikum, ledelse, vektere, oppdragsgiver og/eller deres ansatte, samt fra politi og myndigheter.

Mobiltvakthold dag/natt

Det er et preventivt sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for kriminelle handlinger, og det er et sikkerhetstiltak som skal oppdage forhold, som kan utvikle seg til uønskede hendelser, som f.eks brannkilder og vannlekkasjer.

våre kurs

Våre kurs:• Lovpålagt nasjonal vekteropplæring• Lovpålagt nasjonal ordensvaktopplæring • Verditransportkurs• Ledsagerkurs (personsikkerhet)• Vergekurs• Kurs i hvordan forebygge vold og trusler• Regodkjenning som vekter og ordensvakt• Ranskurs

vekter kurs

Ønsker du en karriere som Vekter? Bli vekter: et spennende yrke i stor vekst. Kort tid på kurs - raskt ut i jobb. Lav kurskostnad - god lønn. Vi tilbyr vekterutdanning som er godkjent av Politidirektoratet (POD) som leverandør av lovpålagt vekterutdanning.