SOS Security AS logo
Alarmoverføring/utrykning

Alarmoverføring/utrykning

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Alarmoverføring/utrykning

Fra en ledende leverandør av alle typer manuelle og fysiske tjenester innen sikkerhet, S.O.S Security.

S.O.S Security er tilknyttet FG-godkjent alarmsentral som tar imot og behandler alle alarm-typer som kunden har behov for. Alarmsentralen har døgnkontinuerlig drift og vil ta imot meldinger fra publikum, ledelse, vektere, oppdragsgiver og/eller deres ansatte, samt fra politi og myndigheter. Alarmsentralen behandler innkommet informasjon og iverksetter tiltak etter instruks.
Innbruddsalarm
Ved utløst innbruddsalarm vil vekter motta melding fra alarmsentralen. Vektere vil håndtere og reagere på alarm-meldingen etter instruks, som vil være å kjøre til oppdragsstedet, og foreta utvendig og innvendig vaktrunde. Vekteren agerer etter instruks som omhandler hovedpunktene OBSERVERE, KONTROLLERE, RAPPORTERE
Vekter rapporterer til alarmsentral samt oppdragsgiver.
Om reelt innbrudd vil Politiet kontaktes for bistand, samt kontakter oppdragsgiver i henhold til varslingsrutiner.

Brannalarm
Ved utløst brannalarm på dagtid vil vakten forholde seg til bedriftens branninstruks, og søke bistand fra Brannvesenet. Vekteren vil stå til Brannvesenets og Politiets disposisjon under enhver hendelse hvor brannalarm er utløst, og vil samtidig informere oppdragsgiver etter instruks.

Heis-Alarm
Vekter bruker ikke selv heis ved innvendig vaktrunde på kveld og natt. Dette for egen sikkerhets skyld. Ved utløst heisalarm, vil vekter følge instruks og bistå i situasjonen

Man down:
Der hvor ansatte arbeider alene, og kan komme i vanskelige situasjoner grunnet sykdom og/eller blir utsatt for kriminell handling, vil alarm sendes til alarmsentral, og vekter vil rykke ut for bistand.