SOS Security AS logo
Crowd Management

Crowd Management

Crowd Management

Sikkerhet der hvor mange mennesker samles blir viktigere og viktigere og behovet for spesialisert kunnskap om arrangementssikkerhet er stort. En Crowd Manager er ekspert på store folkemengder og legger forholdene til rette for trygge og sikre publikumsopplevelser.

 "Man klarer aldri å oppnå 100% trygge forhold der hvor mange mennesker er samlet på et begrenset område samtidig. Man klarer bare å begrense risikoen. Publikum har ikke bare krav på et trygt arrangement - de har også rett til en god opplevelse."


S.O.S leverer sikkerhetsrådgivere med universitetsutdannelse fra England i faget Crowd Safety Management. De kan hjelpe deg med planlegging og dimensjonering av hele publikumsreisen før, under og etter arrangementet ditt. Dette vil gi deg som arrangør en bedre sikkerhet for en god kundeopplevelse. Ved å sørge for en god sirkulasjon inne på selve arrangementsområdet, vil vi legge til rette for en bedre kundeflyt, og samtidig øke salg og inntjening for deg. Dette betyr tilfredse kunder, og bedre økonomi i arrangementet.
Vi møter gjerne til en hyggelig sikkerhetsprat, og kanskje vi kan bistå deg med dine arrangementer fremover.