SOS Security AS logo
Om oss

Om oss

S.O.S Security Academy AS og søsterselskapet S.O.S Event Security AS

vi er en ledende leverandører av alle typer sikkerhetsrelaterte kurs, samt operative, manuelle og fysiske sikkerhetstjenester.

Velkommen til  S.O.S Event Security AS og S.O.S Security Academy AS  

S.O.S Event Security er ledende leverandører av alle typer manuelle og fysiske tjenester innen sikkerhet.
S.O.S Security Academy er ledende leverandør av kunnskapsbaserte sikkerhetskurs

 

Vi skal gjøre folk trygge. Ved vår tilstedeværelse skal vi redusere ordensforstyrrelser og kriminalitet. Vi skal legge til rette, koordinere og arbeide for en trygg hverdag for alle som kommer i kontakt med oss. Vi skal ved bruk av våre ansatte, ved bruk av nyeste teknologi og ved hjelp av vår «hjernekraft» oppnå vår visjon som er å gjøre folk trygge.

Vårt mål er å møte våre omgivelser med åpenhet, respekt og verdighet i forbindelse med deres kontakt med oss. Vi tror at god service skaper god sikkerhet for deg som kunde, og vi behandler publikum og dine kunder slik vi selv ønsker å bli behandlet.

I vårt arbeid med å beskytte personer, virksomheter og samfunn, har vi lært å håndtere et komplekst risikobilde, og vi kjenner mekanismer for risikoredusering.


Vi gjør folk trygge!
 

Dette er vårt kundeløfte!VÅR VISJON

Vi gjør folk trygge.

Ved vår tilstedeværelse skal vi redusere ordensforstyrrelser og kriminalitet. Vi skal legge til rette, koordinere og arbeide for en trygg hverdag for alle som kommer i kontakt med oss. Vi skal ved bruk av våre ansatte, ved bruk av nyeste teknologi og ved hjelp av vår «hjernekraft» oppnå vår visjon som er å gjøre folk trygge. Dette er grunnlaget for innholdet i all vår sikkerhetsopplæring.


VÅR AMBISJON
Vi skal være best på kunnskapsbasert sikkerhetsopplæring. 

 
VÅRT MÅL
Vårt mål er å møte våre omgivelser med åpenhet, respekt og verdighet i forbindelse med deres kontakt med oss. Vi tror at god service skaper god sikkerhet, og vi skal behandle alle mennesker slik vi selv ønsker å bli behandlet. I vårt arbeid med å beskytte personer, virksomheter og samfunn må vi forstå et komplekst risikobilde og kjenne mekanismer for risikoredusering. Det er grunnlaget for all vår sikkerhetsopplæring.


KUNDELØFTE
I rollen som privat leverandør av sikkerhetsopplæring, har vi lært å være aktivt lyttende for å imøtekomme og innfri oppdragsgivers og kursdeltakers behov og forventinger til vår opplæring. Det er blitt en del av vårt kundeløfte.


KONTAKT OG YTTERLIGERE INFORMASJON
For spørsmål om kurset, kontakt faglig leder i S.O.S Security-selskapene:
Navn:    Jon Sigurd Jacobsen
Tlf.:        997 82 000 / 331 82000
Epost: jon@sossecurity.no