SOS Security AS logo
Stasjonær vektertjeneste

Stasjonær vektertjeneste

Stasjonær vektertjeneste dag/natt

Leveres av S.O.S Security, ledende leverandør av alle typer kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

Stasjonærvekteren er en svært sentral person i sikkerhetsarbeidet på oppdragsgivers lokasjoner. Vekter vil ha ansvaret for adgangskontroll av personer og leveranser, kontroll av bygningen innvendig og utvendig, samt kontroll og overvåking av systemer. I tillegg vil stasjonærvekteren være sentral under brannalarmer, samt eventuell påfølgende evakuering og bistand til brann og redningsarbeid.

Vekteren er den første personen publikum møter ved besøk i oppdragsgivers bedrift. Stasjonærvekteren vil derfor være en viktig del av kundens ansikt utad, og vekteren har sterkt fokus på en høy servicegrad, samtidig som sikkerheten ivaretas på beste måte.. Alltid oppdatert på dagens og ukens aktiviteter for oppdraget.