SOS Security AS logo
Utelivstjenester

Utelivstjenester

Utelivssikkerhet

Leveres av S.O.S Event Security, ledende leverandør av alle typer kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.


S.O.S Event Security AS har siden starten vokst fra å være et lokalt vaktselskap til nå å være "hele Norges lokale vaktselskap". Vår utelivsgren har levert, og leverer ordensvakter til mer enn 100 utesteder. Faglig leder har 45 års erfaring som sikkerhetsvakt fra den bruneste pub, til det mest fasjonable hotell.

Vi har bred erfaring med gjennomføring av utelivsvakthold, og våre vektere gjør alt for at dine arrangementer skal avvikles på en trygg og sikker måte.                          Alle våre ansatte har gjennomført vekterkurs, og har tilleggsopplæring. Vekterne legger stor vekt på service ovenfor dine kunder. Alle våre vektere med ordensvaktutdanning er dyktige innen kommunikasjon og verbal konflikthåndtering. For oss er det viktig å legge til rette slik at hendelser ikke oppstår, og der hvor utfordringer allikevel oppstår; å forsøke å håndtere disse på lavest mulig beslutningsnivå.

Eksempel på hvordan våre vektere arbeider på ulike utesteder og hoteller:
Før åpning av utestedet vil våre vektere foreta en sjekkrunde hvor det blant annet sjekkes om; brannsentralen er funksjonsdyktig, nødutganger fungerer og er ryddige og at en evt. rømning kan gjennomføres problemfritt. Vekterne vil også sjekke evt.  gjestelister, sette opp køordnere samt er mentalt klare til en arbeidsøkt med mye "hands on" - arbeid.

Vekterne vil ved ankomst i hoveddøren sjekke at edruelighet/rusnivå og alder tilfredsstiller alkohollovens bestemmelser. Vekterne vil ha klikkere som teller gjester inn og ut, slik at vi har kontroll på at max antall gjester blir overholdt.                      Inne i lokalene vil vekterne sørge for at kundene får en positiv opplevelse, og at enhver gjest oppfører seg i henhold til skikk og bruk.                                        Vekterne vil holde en tett dialog og kontakt med bar og serveringspersonale om dette.                                                                                                                             Ved stengetid vil vekterne sørge for at gjestene forlater oss  til fastsatt/bestemt stengetid, samt at de ikke tar med seg alkoholholdige drikkevarer ut av lokalene.

Etter stengetid vil vekterne føre loggbok over hendelser og episoder samt evaluere avviklingen av kveldens utførte arbeid med øvrig personale.