SOS Security AS logo
Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse

En sikkerhetsleder er på mange måter en tilrettelegger som koordinerer, leder og etterprøver sikkerhetsarbeidet på vegne av bedriftens øvrige ledelse. Sikkerhet og beredskap er på mange måter et fag som ligger på utsiden av de fleste administrative lederes kompetanseområde. Derfor kan det være nyttig og ikke minst tids- og kostnadsbesparende for deg som oppdragsgiver å ta kontakt med oss. vi kan hjelpe deg med rådgiving og planlegging av sikkerheten, gjennomføring av oppdraget og evaluering i etterkant