top of page

Arrangementsikkerhet

S.O.S Event Security AS leverer fysisk vakthold over hele landet med vektere som har spesialkompetanse innen arrangementssikkerhet.  

 

  • Vi lager også beredskapsplaner og sikkerhetsplaner for arrangementer

  • Vi bidrar også ofte i planleggings- og søknadsprosessen opp mot politi og off myndigheter

  • Per i dag har vi ca 140 godkjente vektere som jobber hos oss med konserter, festivaler, messer og utstillinger samt sport/idrettsarrangementer på sommertid

Vi legger vekt på at alle vektere som betjener oppdraget skal inneha nødvendige kvalifikasjoner og serviceinnstilling for å kunne løse oppdraget på best mulig måte. Grunnlaget for dette finnes i vårt kvalitetssystem, vårt opplæringsprogram, våre krav til kvalifikasjoner samt kompetanse og erfaring hos ansatte og ledere.

bottom of page