SOS Security AS logo
 Arrangementsikkerhet

Arrangementsikkerhet

Arrangementsikkerhet

S.O.S Event Security AS leverer fysisk vakthold over hele landet med vektere som har spesialkompetanse innen arrangementssikkerhet.  

S.O.S Event Security AS leverer fysisk vakthold over hele landet med vektere som har spesialkompetanse innen arrangementssikkerhet. Vi lager også beredskapsplaner og sikkerhetsplaner for arrangementer. Vi bidrar også ofte i planleggings- og søknadsprosessen opp mot politi og off. myndigheter. Per i dag har vi ca 140 godkjente vektere som jobber hos oss med konserter, festivaler, messer og utstillinger samt sport/idrettsarrangementer på sommertid. Vi legger vekt på at alle vektere som betjener oppdraget skal inneha nødvendige kvalifikasjoner og serviceinnstilling for å kunne løse oppdraget på best mulig måte. Grunnlaget for dette finnes i vårt kvalitetssystem, vårt opplæringsprogram, våre krav til kvalifikasjoner samt kompetanse og erfaring hos ansatte og ledere.