SOS Security AS logo
Miljøpolicy

Miljøpolicy

S.O.S Security AS og søsterselskapet S.O.S Event Security AS er en ledende leverandør av alle typer manuelle og fysiske tjenester innen sikkerhet. Vi anser bedriftens aktive miljøarbeid som et bidrag for et bedre og mer bærekraftig miljø i samfunnet rundt oss. Dette er verdier vi ønsker å dele med både våre kunder og våre samarbeidspartnere. Miljøarbeidet i bedriften hjelper oss også i det daglige med å ha fokus på vårt eget miljøavtrykk. Miljøarbeidet er derfor en integrert del av vår daglige virksomhet og er en viktig del i våre langsiktige strategier. • Vi skal minimere og forebygge negativ miljøpåvirkning gjennom stadige forbedringer av virksomheten. • Vi vil bidra aktivt for å redusere klimautslipp og forurensing og vil at bedriften, dens ansatte og underleverandører skal være miljøfokusert. • Vi skal informere, engasjere og rådføre oss med våre medarbeidere i miljøspørsmål. • Vi skal ha en åpen holdning til allmennheten, kunder og myndigheter om vårt miljøarbeid. • Vi skal følge, og gjerne overgå, gjeldende lover, forskrifter og øvrige krav. Miljøpolicyen utgjør grunnlaget for å fastsette og følge opp våre miljømål. Larvik, 01.12.2023 Jon S. Jacobsen Daglig leder, S.O.S Event Security AS og S.O.S Security AS

MILJØPOLICY