top of page

Sikkerhetsrådgivning

S.O.S Security AS er et kunnskapsbasert sikkerhetsselskap med hovedkontor i Larvik. Selskapet har et nasjonalt nedslagsfelt og vi har god erfaring fra rådgiving overfor bedrifter både i offentlig og privat sektor. Våre sikkerhetsrådgivere og våre internasjonale partnere kan bistå deg og din organisasjon med kartlegging og trusselvurderinger, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, bidra med sikkerhetsledelse og gjennomføre beredskapsøvelser.

Sikkerhetsrådgivning

Sikkerhetsledelse

En sikkerhetsleder er på mange måter en tilrettelegger som koordinerer, leder og etterprøver sikkerhetsarbeidet på vegne av bedriftens øvrige ledelse. Sikkerhet og beredskap er på mange måter et fag som ligger på utsiden av de fleste administrative lederes kompetanseområde. 

Sikkerhetsrådgivning

S.O.S Security AS er et kunnskapsbasert sikkerhetsselskap med hovedkontor i Larvik. Selskapet har et nasjonalt nedslagsfelt og vi har god erfaring fra rådgiving overfor bedrifter både i offentlig og privat sektor. Våre sikkerhetsrådgivere og våre internasjonale partnere kan bistå deg og din organisasjon med kartlegging og trusselvurderinger, risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, bidra med sikkerhetsledelse og gjennomføre beredskapsøvelser.

Sikkrhetsledelse

Krisehåndtering

«Den dagen en krise rammer deg, vil du ikke vokse med oppgaven, men synke ned til det nivået du er trent til….» ( en klok mann)


En krise er pr definisjon overraskende og akutt.  Alt fra en naturkatastrofe til en alvorlig ulykke med mange skadde og døde. De verste krisene er dessverre ofte menneskeskapte. En krise kan omfatte i hvert fall 4 hovedgrupper;

-    En fysisk krise, natur og teknikk
-    Menneskeskapte, pandemier, konfrontasjoner og onde hensikter
-    Ledelseskrise, brudd på normer og verdier, kriminalitet, omdømmetap
-    Finansielle og økonomiske kriser 


Alle planer du har utarbeidet har mange bevegelige deler, som forandrer seg fra periode til periode i en normaltilstand, og vil under en krise dessverre ikke alltid ha samme takt og retning som krisen tar. 
Risiko kan beskrives som «et mulig tap man blir utsatt for i fremtiden, men som man ikke vet om vil inntreffe eller ikke». Sagt med andre ord:


«God risikostyring er etterpåklokskap i forkant»


Kanskje du har behov for en sikkerhetsrådgiver på deltid, prosjektbasis eller i perioder? Ta kontakt med S.O.S, så vil en av våre erfarne sikkerhetsrådgivere sammen med deg finne gode løsninger for deg og din organisasjon.

Krisehåndtering

Beredskapsplanlegging

# - Det er når sola skinner du skal reparere taket». (John F Kennedy)


Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon som kan tenkes å oppstå. Uttrykket brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, dvs. å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av mennesker, materiell, verdier eller omdømme.


Beredskap omfatter tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som planlegges iverksatt under ledelse av beredskapsorganisasjonen ved en hendelse, for å beskytte personell, materiell og verdier.


Beredskap er det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. Forskjellige former og behov for beredskap kan oppstå for din bedrift og/eller for deg og din familie.  Våre sikkerhetsrådgivere hjelper deg å skreddersy en beredskapsplan ut fra dine behov og trusselnivået du er eksponert for.

Beredskapsplanlegging

Personsikkerhet

Ofte så vil man være usikker på om ens egen, familiens, bedriftens eller organisasjonens sikkerhet er tilstrekkelig slik den er. Da kan det være nyttig å foreta en trusselvurdering, samt lage en risikoanalyse som munner ut i en beredskapsplan og en sikkerhetsinstruks. Våre operatører vil hjelpe deg å forebygge like mye som de hjelper deg å implementere fysiske, tekniske og elektroniske tiltak. Vi vil alltid søke å løse opplevd usikkerhet på lavest mulig konfliktnivå. Du vil i perioder også kunne ha behov for operativ bistand hjemme, på jobb, under reise og i din fritid. Vi vet at trusselen mot deg og familien ikke vil være statisk, så våre operatører og din faste kontaktperson hos oss skreddersyr tiltak for deg, og står til din disposisjon 24/7. 


S.O.S Security har svært erfarne ledsagere som vil gjøre hverdagen tryggere for deg og de du er glad i. S.O.S arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt arbeider vi med Forretningsfolk, Artister, Barnevern, og Privatpersoner. Internasjonalt arbeider vi gjennom vår sikkerhetspartner, noe som betyr at vi pr dato er operative i ca 50 land. Våre internasjonale ledsagere har sin operative bakgrunn bl a  fra militære spesialstyrker, og de har oppdragsgivere fra både offentlig og privat sektor, Olje og Gassektor, reisesikkerhet, på faste og flyttbare installasjoner og lokasjoner. S.O.S Security arbeider både med «short term» og «long term»- kontrakter på oppdrag i inn- og utland.

Personsikkerhet

Øvelse og sikkerhetstesting

Ofte så vil man være usikker på om ens egen, familiens, bedriftens eller organisasjonens sikkerhet er tilstrekkelig slik den er. Da kan det være nyttig å foreta en trusselvurdering, samt lage en risikoanalyse som munner ut i en beredskapsplan og en sikkerhetsinstruks. Våre operatører vil hjelpe deg å forebygge like mye som de hjelper deg å implementere fysiske, tekniske og elektroniske tiltak. Vi vil alltid søke å løse opplevd usikkerhet på lavest mulig konfliktnivå. Du vil i perioder også kunne ha behov for operativ bistand hjemme, på jobb, under reise og i din fritid. Vi vet at trusselen mot deg og familien ikke vil være statisk, så våre operatører og din faste kontaktperson hos oss skreddersyr tiltak for deg, og står til din disposisjon 24/7. 


S.O.S Security har svært erfarne ledsagere som vil gjøre hverdagen tryggere for deg og de du er glad i. S.O.S arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Nasjonalt arbeider vi med Forretningsfolk, Artister, Barnevern, og Privatpersoner. Internasjonalt arbeider vi gjennom vår sikkerhetspartner, noe som betyr at vi pr dato er operative i ca 50 land. Våre internasjonale ledsagere har sin operative bakgrunn bl a  fra militære spesialstyrker, og de har oppdragsgivere fra både offentlig og privat sektor, Olje og Gassektor, reisesikkerhet, på faste og flyttbare installasjoner og lokasjoner. S.O.S Security arbeider både med «short term» og «long term»- kontrakter på oppdrag i inn- og utland.

Øvelse og sikkerhetstesting

Bakgrunnssjekk

Det er viktig å lære å kjenne nye mennesker før du ansetter dem, innleder samarbeid med dem, eller gir dem tilgang til din eller bedriftens materielle og immaterielle verdier. La en av våre erfarne sikkerhetskonsulenter foreta en bakgrunnssjekk av personer og nye leverandører du vil samarbeide med.  


Vi presiserer at bakgrunnssjekk kun foregår etter at kandidatens samtykke er innhentet. Vår erfaring er at så lenge kandidatene opplever at vår bakgrunnssjekk gjennomføres på en profesjonell og ryddig måte, styrker den ditt omdømme som en arbeidsgiver som er opptatt av kvalitet og sikkerhet. Det er klare regler om hva du som potensiell arbeidsgiver ikke har lov til å be kandidaten om å oppgi. – Det gjelder blant annet politisk og religiøs orientering og spørsmål relatert til familie og planlegging. 


– Det er viktig for deg og din bedrift å ansette kollegaer som har kompetanse til å levere på en kvalitetsmessig og god måte. Samtidig skal vi også huske på at det er like krevende for en ansatt som ikke opplever å mestre arbeidsoppgavene sine, som det er for dine eksisterende ansatte å arbeide med en nyansatt som ikke når opp til forventet nivå.


Det er også relevant for oss å ta kontakt med Nasjonalt kompetansesenter for utenlandsk utdanning (Nokut) hvis arbeidsgiver er i tvil om arbeidssøkernes utdanning. Dette gjelder både norske og utenlandske arbeidstakere. Nokut har en rekke sjekklister over utenlandske utdanningsinstitusjoner og fagutdanninger. Har arbeidstakere utenlandsk utdanning og vil jobbe i Norge, må de godkjenne utdanningen sin ved Nokut.


En bakgrunnssjekk hos oss kan gi deg den informasjon du trenger for å ta en god beslutning. Husk at S.O.S Security kun leverer deg en kvalitetssikret og objektiv bakgrunnsjekk – den må du veie opp mot øvrig kunnskap om kandidaten, og så ta en selvstendig beslutning på bakgrunn av det.  

Bakgrunnssjekk
bottom of page