SOS Security AS logo
Krisehåndtering

Krisehåndtering

Krisehåndtering «Den dagen en krise rammer deg, vil du ikke vokse med oppgaven, men synke ned til det nivået du er trent til….» ( en klok mann) En krise er pr definisjon overraskende og akutt. Alt fra en naturkatastrofe til en alvorlig ulykke med mange skadde og døde. De verste krisene er dessverre ofte menneskeskapte. En krise kan omfatte i hvert fall 4 hovedgrupper; • En fysisk krise, natur og teknikk • Menneskeskapte, pandemier, konfrontasjoner og onde hensikter • Ledelseskrise, brudd på normer og verdier, kriminalitet, omdømmetap • Finansielle og økonomiske kriser

Det som er krise for en, er normalsituasjon for en annen. Det er lurt å forberede seg for en krise som kan tenkes å ramme deg eller din bedrift.
Når du forbereder deg og planlegger, er det svært mange forhold du må forholde deg til. 
Kanskje du har behov for en sikkerhetsrådgiver på deltid, prosjektbasis eller i perioder? Ta kontakt med S.O.S, så vil en av våre erfarne sikkerhetsrådgivere sammen med deg finne gode løsninger for deg og din organisasjon.

God risikostyring er etterpåklokskap i forkant.