SOS Security AS logo
Beredskapsplanlegging

Beredskapsplanlegging

Vi gjør folk trygge!

Ta kontakt

# - Det er når sola skinner du skal reparere taket». (John F Kennedy) Beredskap betyr i utgangspunktet «å være beredt», altså å være forberedt på en situasjon som kan tenkes å oppstå. Uttrykket brukes spesielt om å være forberedt på å møte kritiske situasjoner, dvs. å håndtere og redusere skadevirkninger av uønskede hendelser som kan føre til skade på eller tap av mennesker, materiell, verdier eller omdømme.

Beredskap omfatter tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak som planlegges iverksatt under ledelse av beredskapsorganisasjonen ved en hendelse, for å beskytte personell, materiell og verdier.

ER DU OG DIN ORGANISASJON FORBEREDT?
Beredskap er det å være forberedt til innsats for å møte uventede kritiske situasjoner. Forskjellige former og behov for beredskap kan oppstå for din bedrift og/eller for deg og din familie.  Våre sikkerhetsrådgivere hjelper deg å skreddersy en beredskapsplan ut fra dine behov og trusselnivået du er eksponert for.

LEI EN BEREDSKAPSRÅDGIVER
Kanskje du i perioder trenger hjelp til å revidere og oppgradere din bedrifts beredskap. Vi kan hjelpe deg i perioder eller i prosjekter. Ta kontakt med oss for å se nærmere på muligheter.