SOS Security AS logo
Personsikkerhet

Personsikkerhet

Vi gjør folk trygge!

Oppgavene til en ledsager vil variere avhengig av kundens behov, og ledsagere kan arbeide i ulike kontekster, for eksempel for kjente personligheter, bedriftsledere eller offentlige tjenestemenn. Ledsagere fra SOS Event security er svært trente, profesjonelle og dedikerte for å sikre den totale sikkerheten til personen vi er ansvarlig for å beskytte.

PERSONSIKKERHET

Personsikkerhet er en disiplin innen sikkerhetsbransjen som fokuserer på å beskytte enkeltpersoner fra fysiske trusler, og beskytter deres personlige integritet. 
Oppgavene til en ledsager vil variere avhengig av situasjon og kundens behov, men generelt sett inkluderer de følgende oppgaver:
Fysisk beskyttelse: Ledsagere er trent for å håndtere fysiske trusler mot personen de beskytter. Dette kan være å avverge plagsom adferd, fysiske angrep, trusler og aggressive enkeltpersoner.
Risikovurdering: Ledsagere er i stand til å vurdere og håndtere potensielle trusler og risikofaktorer i ulike situasjoner. Dette kan bety å analysere reiseruter, hendelsessteder og øvrige miljømessige faktorer.
Planlegging og reiseruter: Ledsagere planlegger ofte reiseruter, og velger den tryggeste og sikreste veien for kunden. Det vil også bety at ledsageren planlegger alternative ruter, og om de er tilgjengelige.
Overvåking: Ledsageren opprettholder overvåking av omgivelsene for å tidlig kunne identifisere potensielle trusler. Dette kan gjøres visuelt, eller ved hjelp av teknologiske hjelpemidler som overvåkingskameraer.
Førstehjelp: Ledsageren er opplært i førstehjelp og grunnleggende medisinske prosedyrer. Dette er viktig i tilfelle ulykker eller medisinske nødsituasjoner.
Konfliktløsning: Evnen til å håndtere konflikter og truende situasjoner uten å bruke overdreven makt er en viktig del av ledsager-opplæringen. Dette innebærer også kommunikasjon (internt og eksternt) og forhandlingsevner.
Kommunikasjon: Ledsagere må kunne kommunisere raskt og effektivt, både med kunden, kollegaer, legevakt, politi og øvrige myndigheter. Dette kan inkludere bruk av radiosamband og øvrige kommunikasjonsmidler.
Tilpasningsevne: Ledsagere må være i stand til å tilpasse seg endrede situasjoner og trusselbilde. Fleksibilitet og rask respons er avgjørende for effektiv personsikkerhet.
Føre kjøretøy: ledsageren er ofte ansvarlig for å føre kjøretøy sikkert for å transportere kunden behagelig og effektivt på valgt kjørerute.