SOS Security AS logo
Mobilt vakthold

Mobilt vakthold

Mobilt vakthold natt/dag

Leveres av S.O.S Security, ledende leverandør av alle typer kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

Det er et preventivt sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for kriminelle handlinger, og det er et sikkerhetstiltak som skal oppdage forhold, som kan utvikle seg til uønskede hendelser, som f.eks brannkilder og vannlekkasjer. Ved å være synlig i bybildet generelt og ved oppdragsstedene spesielt, så vil den mobile vekterpatruljen være en god ressurs mot uønskede handlinger og hendelser.

Ved utvendige vaktrunde på bygninger skal samtlige vinduer og inngangsdører sjekkes. Om en eller flere av disse står åpne, skal innvendig vaktrunde gjennomføres og åpne vinduer og inngangsdører skal lukkes. Ved innvendige vaktrunde skal samtlige etasjer i bygget gjennomsøkes, og avviksmelding skal skrives.

Mobilvekter vil besøke oppdragsgivers bygninger til ulike tider av døgnet i en forhåndsavtalt tidsturnus. Vekteren vil om mulig forandre kjøremønster i adkomstvei til lokasjonene. Vekter vil bruke et elektronisk
dokumentasjonssystem ved inspeksjon som utføres etter oppsatt objekt instruks. Denne dokumentasjon vil være tilgjengelig for kunden til enhver tid.

Ved avvik hvor dør er ulåst/åpen/brutt opp kan/skal innvendig inspeksjon foretas. og alle avvik noteres og rettes der og da (om mulig). Avviksrapport vil være tilgjengelig for oppdragsgivers kontaktperson ved arbeidstidens start påfølgende morgen.

Vår vaktsentral blir oppringt og står til vekters disposisjon med bistand og hjelp. Alle avvik vil bli meldt inn til vaktsentral, (samt til oppdragsgivers kontaktperson om dette er nedfelt i instruks). Ved skade, innbrudd eller annen uforutsett og/eller plutselig hendelse skal vekter melde fra til politi og brannvesen. Vekter i samarbeid med vaktsentral kan selv utføre skadebegrensende tiltak ved å tilkalle rørlegger, glassmester og annen kvalifisert teknisk hjelp etter instruks.