SOS Security AS logo
 Øvelse og sikkerhetstesting

Øvelse og sikkerhetstesting

Vi gjør folk trygge!

Ta kontakt

En sikkerhetstest for din bedrift, er en systematisk evaluering av sikkerhetsnivået på de fysiske og tekniske tiltakene i bedriften. Målet er å identifisere og adressere sårbarheter som mulig kan utnyttes av ondsinnede aktører for å få uautorisert tilgang eller forårsake skade. Her er en oversikt over hva som kan inkluderes i en typisk sikkerhetstest for bedrift: 1. Innhenting av Informasjon - om bedriftens IT-infrastruktur, systemer, ansatte, og andre relevante data og sikkerhets-installasjoner. Samt i tillegg å kartlegge målrettet informasjon 2. Sårbarhetsanalyse: - Identifisere og analysere sårbarheter i systemer, , applikasjonene og nettverkene. Dette i tillegg til å vurdere fysisk og teknisk sårbarhet 3. Identifikasjon av mulig angrep: - Identifisere mulige måter en angriper kan få tilgang til ansatte, bygninger, kjøretøy, IT- systemer eller dataene. Vurdere sikkerhetskontroller og begrensninger for å avgjøre hvilke angrepsmåter som er mest realistiske. 7. Sosial manipulering: - Vurdere ansattes bevissthet om sikkerhetsrisikoer gjennom simulert sosial manipulasjon. Utføre phishingangrep for å evaluere reaksjonen på mulige trusler. 8. Rapportering og Anbefalinger: - Utarbeide en grundig rapport som beskriver funnene, identifiserte sårbarheter og anbefalte tiltak. - Prioritere sårbarheter basert på alvorlighetsgrad, og gi praktiske løsninger for å styrke sikkerheten. En grundig sikkerhetstest gir bedriften verdifull innsikt i mulige trusler og sårbarheter, og hjelper dem med å ta nødvendige skritt for å forbedre sikkerhetsnivået sitt. Det vil være viktig å gjennomføre slike tester jevnlig, da trusselbildet endrer seg over tid, og nye sårbarheter kan oppstå.