top of page

Sikkerhetsrevisjon

 « - Bruk ikke gårsdagens løsninger på morgendagens utfordringer». (Ukjent)


Vi gjennomfører sikkerhetsrevisjoner for å 
-    tilfredsstille myndighetenes pålegg 
-    for å verifisere bedriftens prosesser og rutiner 
-    For å kartlegge prosessenes effektivitet 
-    for å identifisere svake punkter  
-    Fremme forbedringsforslag


Utgangspunktet for en sikkerhetsrevisjon må være bedriftens sikkerhetsgraderte systemer, dokumenter og objekter. Det er selvsagt også viktig å sette seg inn i resultater fra tidligere interne og eksterne revisjoner samt evnt rapporter fra tilsynsmyndigheter. 


Hvilken verdi kan S.O.S Security tilføre bedriften ved å gjennomføre en sikkerhetsrevisjon? Etter vår mening vil vi sikre effektive prosesser, vi vil redusere risikoen for avvik og hendelser, det skaper større forståelse og eierskap internt i bedriften for forbedringspunkter og kontinuerlig sikkerhetsarbeid på alle nivåer.


Ta kontakt med oss for et forslag til hvordan vi kan planlegge, utføre og rapportere en sikkerhetsrevisjon i din bedrift. Vi kan i tiden frem til neste sikkerhetsrevisjon følge opp avvik og observasjoner.

bottom of page