SOS Security AS logo
Kurs

Velkommen til 40 timer ordensvaktkurs

Vi tilbyr 40 timer ordensvaktkurs. SOS Security Academy AS har vært, og er godkjent av Politiet til å gjennomføre ordensvaktkurs siden 2001, og har siden utdannet mange tusen ordensvakter over hele Norge til denne spesialtjenesten.

  • StedLarvik
  • UndervisningstidTa kontakt for informasjon
    40 timer
  • Siste kursdag-
  • Pris6950 kr
    Ledige plasser

Innhold: Kurset er et modulbasert kurs som er bygget opp etter krav og retningslinjer fra Politidirektoratet. Kurset gjennomføres over en komprimert periode på 2 helger eller 2 ukedager og 1 helg. Begge alternativene har 40 timer undervisning. Kurset er i henhold til læreplanen til 40 timer ordensvaktkurs og godkjent av Politiet. Læringsmål: I den teoretiske opplæringen skal elevene få en grundig forståelse av følgende emner: • Juss Dette emnet gir en forståelse av juridiske rammer og plikter i ordensvaktoppgaver, samt å utarbeide tjenesterapporter om observasjoner og hendelser (6 timer).: Bruke og opptre i samsvar med relevant regelverk og etiske normer: Dette inkluderer forståelse og overholdelse av lover, forskrifter og etiske prinsipper som regulerer ordensvaktoppgaver.: Dette inkluderer også opplæring i hvordan man skal dokumentere observasjoner og hendelser på en nøyaktig og forståelig måte. • Dette emnet skal gi elevene kunnskap og ferdigheter i førstehjelp (6 timer): Kunne utføre livreddende og emosjonell førstehjelp, og elevene skal lære hvordan man kan utføre førstehjelp i situasjoner der liv er truet, samt hvordan man skal håndtere emosjonelle reaksjoner på skadestedet. • Gjøre rede for forebyggende brannvernarbeid (3 timer): Dette emnet skal gi kunnskap om brann som fenomen, og hvordan man kan forebygge branner. Dette omfatter å forstå brannvernprosedyrer og følge branninstruksjoner knyttet til ordensvaktens ansvarsområder. • Kommunikasjon og konflikthåndtering, samt vurdere egenrisiko og iverksette egnede tiltak:(6 timer). Dette emnet er utarbeidet for å gi elevene nødvendige ferdigheter i kommunikasjon og konflikthåndtering, og skal gi kunnskap om bruk av verbal kommunikasjon for å forebygge/løse/dempe konflikter. Elevene skal lære hvordan de kan opparbeide og bruke kommunikasjonsevner for å håndtere konfliktsituasjoner. Inkludert å hindre konflikter (forebygge) og stoppe pågåendekonflikter (håndtere). Elevene skal kunne vurdere sin egen sikkerhet, og iverksette tiltak for å minimere risiko i ordensvaktsoppgaver. • Alkohol og rusmidler, herunder tegn og symptomer (6 timer): Eleven skal ha kunnskap om å overholde relevante regler i alkoholloven. Dette innebærer forståelse og overholdelse av alkohollovens bestemmelser og krav knyttet til skjenking av alkohol. • Beredskapsplaner og risikovurdering (1 time). Dette emnet handler om å forstå beredskapsplaner og risikovurdering i ordensvaktoppgaver. Ordensvakten skal kunne iverksette beredskapsplaner for utestedet og handle i tråd med dem i nødsituasjoner. • Kulturforståelse og mangfold (2 timer), dette emnet handler om å utvikle forståelse for kultur og mangfold i ordensvaktoppgaver. Praktisk grunnopplæring (10 timer): • Målet med Praktiske grunnopplæring er å gi elevene operativ erfaring med de ulike tema som er tilegnet i den teoretiske delen av kurset. Dette inkluderer: • Vurdere risiko: Opplæring i å evaluere risiko knyttet til ordensvaktoppgaver • Håndtere ulike hendelser i henhold til beredskapsplaner, og implementering av beredskapsplaner i nødsituasjoner. • Utføre ordensvakttjenester i samsvar med gjeldende regelverk: Praktisk forståelse og bruk av lover og forskrifter som regulerer ordensvaktoppgaver. • Arbeide på et skadested inntil offentlig skadestedsleder kommer, inkl. håndtering av nødsituasjoner og førstehjelp på skadestedet. • Utføre førstehjelp, praktisk opplæring i førstehjelpsteknikker. • Slukke mindre branntilløp, operativ opplæring i bruk av slokkemidler, og evakuering ved branner. • Forebygge og håndtere konfliktsituasjoner: Praktisk bruk av konflikthåndteringsteknikker i samsvar med lover og etiske retningslinjer. • Utarbeide enkle skriftlige rapporter: Praktisk opplæring i å dokumentere observasjoner og hendelser. • Opplæringen skal utføres under veiledning av en godkjent praksisinstruktør, og elevene skal ha muligheten til å praktisere oppgavene som er nevnt. Krav til deltager: SOS Security Academy AS har høye forventninger til instruktører og studenter. Vi forventer at alle møter til tiden. Studentene skal delta aktivt under undervisningen. For SOS Security Academy er miljø viktig. Vi forventer at alle opptrer kollegialt, studentene skal hjelpe hverandre og bidra til et godt miljø. Vi skal heie på hverandre og spille hverandre gode. Enhver form for mobbing og ekskludering kan medføre at studenten kan miste kursplassen. Hensikt og mål med kurset: Hensikten er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig som ordensvakt, og til å kunne levere ordensvaktarbeid i henhold til bransjestandard, og til kundens krav og forventninger. Målsetting er å gjøre oppdragsgiver og samfunnet ellers trygge. Det gjør vi gjennom å levere et avtalt og planlagt arbeid til rett tid, og på rett måte, i henhold til bransjestandard og innenfor gjeldene lover og forskrifter. Annet: Sikkerhetsbransjen og kriminalitetsbilde i Norge er under endring. Tekniske hjelpemidler som svært avanserte alarmsystemer, adgangskontrollsystem, digitale besøksregistreringer, smarte bygg osv. har gjort en del av de tradisjonelle vektertjenestene overflødig. Samtidig så erfarer sikkerhetsbransjen en økt etterspørsel etter sikkerhetstjenester hvor ordensvakter tar ansvar for andre menneskers personlige sikkerhet ovenfor fysiske trusler. Instruktører: - Jon Sigurd Jacobsen Daglig Leder / Faglig leder i S.O.S Security Academy - Teori og praksisinstruktør, mer enn 40 års erfaring som vekter, sikkerhetsleder, sikkerhetsrådgiver, ledsager og instruktør. Mastergrad (MSc) innen Business Continuity- Security- and Emergency Management, samt Foundation Degree (FDa) innen Crowd Safety Management fra Buckinghamshire University UK. Instruktør innen ordensvakt- og vekterutdannelse i 20 år. Gjennomført instruktørkurs for Lovpålagt nasjonal vekterutdanning på Politihøgskolen. Andre hjelpeinstruktører: Det vil bli benytter instruktører med internasjonal erfaring innen privat og offentlig sikkerhet. Av personvernhensyn vil disse ikke bli presentert nærmere før ved kursoppstart.

Påmeldingskjema

Pris: kr

* Må fylles ut

Hei, for å fullføre betalingen blir du sendt til en betalingsløsning. Når betalingen er utført vil du komme tilbake hit hvor du får en bekreftelse. Bekreftelse vil også bli sendt til deg pr. epost.