KURS

S.O.S  Security holder kurs og seminarer over hele landet, og vi har følgende kurstilbud:

Ordensvaktkurs
Ledsagerkurs
Brann og evakuering
Utelivsbransjen
Ordensvaktkurs
Ranskurs
Førstehjelpskurs
Ledsagerkurs
Konflikthåndtering
Arrangementsikkerhet
Crowd Management
Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon om våre kurs.