top of page

Crowd Management

Sikkerhet der hvor mange mennesker samles blir viktigere og viktigere og behovet for spesialisert kunnskap om arrangementssikkerhet er stort. En Crowd Manager er ekspert på store folkemengder og legger forholdene tilrette for trygge og sikre publikumsopplevelser.

 

  • Vår Crowd Manager hjelper deg med å planlegge og gjennomføre ditt arrangement og nedfeller dette i en sikkerhetsplan

  • Planen kan deretter testes ut i øvelse/r, full skala eller som Table Top øvelse

  • Planlegging og dimensjonering av arrangementsområdet og publikumsadkomsten er også en del av en Crowd Manager sine oppgaver

  • Lover og forskrifter må følges, og vilkår i din arrangementsforsikring må oppfylles
     

 

"Man klarer aldrig å oppnå 100% trygge forhold der hvor mange mennesker er samlet på et begrenset område samtidig. Man klarer bare å begrense risikoen. Publikum har ikke bare krav på et trygt arrangement - de har også rett til en god opplevelse."

bottom of page