top of page
This service is not available, please contact for more information.

Vekterkurs del 1 Larvik

  • 5,400 Norwegian kroner
  • Larvik, Elveveien 34

Service Description

Vekter kurs del 1: 15 timer introduksjonskurs Innhold: Introduksjon til vekterbransjen Etikk Juss Kommunikasjon og konflikthåndtering Førstehjelp HMS, Helse, Miljø og sikkerhet Brannvern Avsluttes med skriftlig prøve. 24. April 26. April 27. April Kl. 17:00-22:00 Kl. 17:00-22:00 Kl. 17:00-22:00


Upcoming Sessions


Contact Details

+ 33182000

post@sossecurity.no

Elveveien 34, Larvik, 3262

bottom of page