Search
  • S.O.S Security - NHO Service

Nå lager vi Ringer i vannet!


Dette er midt i blinken for oss sier Jon Jacobsen, daglig leder og Siv Hjertø som er salgs- og markedsansvarlig i S.O.S Security. De er godt i gang med å utdanne nye vektere, har kjørt et kurs som ble avsluttet før påske, og startet opp et nytt kurs 9. april.

De har Ringer i Vannet avtale med Grep fra Grenland i søndre Telemark, iFokus fra Larvik og Fønix som er lokalisert flere steder i Vestfold.

Gjennom Ringer i Vannet har 5 jobbsøkere fra Fønix i Vestfold allerede gjennomført kurs, og 10 nye jobbsøkere både fra Fønix og Grep Grenland er i gang på kurset som startet 9. april.

Kandidatene fra Arbeid- og inkluderingsbedriftene er i utgangspunktet valgt ut gjennom nøye kartlegging både av interesse og ferdigheter, før det blir gjort et omfattende intervju av SOS Security, for å sikre at den riktige kandidaten blir gitt muligheten til utdanning. Det er også et svært godt samarbeid med NAV, som i siste instans gir klarsignal for finansiering, for de som deltar på tiltak. Alle som består eksamen på disse vekterkursene er sikret jobb i S.O.S Security. Bransjen har behov for medarbeidere som kan jobbe i deltidsstillinger, og da er det ideelt å gi mennesker med en eller annen form for funksjonsnedsettelse eller arbeidshindring muligheten. Forskning viser også at dette er medarbeidere som blir varige og stabile.

Arbeid- og inkluderingsbedriftene finnes stort sett over hele landet og de jobber på oppdrag fra Nav som betaler dem for å få personer med redusert arbeidsevne ut i det ordinære arbeidslivet. Fordelen med disse arbeids - og inkluderingsbedriftene er at de har et spesielt kvalifisert personale som blir godt kjent med kandidatene gjennom veiledningssamtaler og karriereveiledning. Det å ha redusert arbeidsevne betyr ikke at du ikke kan få god arbeidsevne igjen, eller at du finner en ny jobb hvor du fungerer utmerket. Essensen er at de kandidater som presenteres for arbeidsgivere kan arbeid- og inkluderingsbedriften gå god for. NTNU Samfunnsforskning har evaluert Ringer i Vannet og finner at av de NHO-bedriftene som bruker Ringer i Vannet som rekrutteringsmetodikk så stoler 84 % på at man går god for kandidatene og 77% sier at kandidatene matchet godt bedriftens behov. Arbeidsgivere melder spesielt at metoden senker risikobarrieren ved ansettelse og det er svært viktig for dem. Dette vitner om en trygg rekrutteringsmetodikk. Forskningen viser også at har man ansatt først en person gjennom Ringer i Vannet, ansetter man gjerne flere. Et godt tegn på at NHO-bedriftene er fornøyde.

Måten SOS Security i Larvik bidrar til å løse et bemanningsproblem på, er genialt og en vinn – vinn situasjon både for bedriften og kandidatene. Dette er et supert eksempel til etterfølgelse for flere vaktselskaper som trenger rekruttering. (kilde: NHO Service)


370 views

Ledende leverandør av alle typer 

kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

  • S.O.S Security LinkedIn
  • S.O.S Security Facebook

S.O.S Security AS

 Elveveien 34, 3262 Larvik

post@sossecurity.no

331 82 000