Search
  • S.O.S Security

S.O.S Security og Folkeuniversitetet inviterer til gratis frokostmøte om Cyber Security


Foredragsholder er den anerkjente Engelske sikkerhetsrådgiver Cevn Vibert. Alt vi gjør handler om sikkerhet i en eller annen form. Vi er alle redd for innbrudd i hjem og i bedrift og har sikret oss med alarm, gjerder og porter og endog tilknyttet oss vektertjenester. Hva med innbrudd i PC'en din? Tap av systemer, informasjon, kunnskap og konkurransefortrinn er en stor risiko for norske bedrifter. De fleste av oss har nok tenkt tanken på å sikre oss, men dessverre blir det som regel med tanken. Dette frokostmøtet gir deg en rask innføring på cyber-sikkerhet. Foredraget passer for bedriftsledere på alle nivåer, som ønsker råd og tips på hvordan styrke Cybersikkerheten. Frokostmøtet gir en smakebit på dagens trusler, teknologier og tjenester for å redusere truslene, og en innføring i mottiltak og sikkerhetsstrategier. Foredraget presenteres på engelsk og er lagt opp som en presentasjon kombinert med case og spørsmål.

Frokostmøtet varer fra 08:00 til 10:00. Det blir lett servering. Sted: Yttersø Businesspark, Elveveien 34, 3262 Larvik. Påmelding til Karoline@sossecurity.no, og det er begrenset med plasser tilgjengelig. Frokostmøtet er en introduksjon til et endagskurs som vil avholdes i april, og et firedagerskurs som vil avholdes i mai.


37 views

Ledende leverandør av alle typer 

kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

  • S.O.S Security LinkedIn
  • S.O.S Security Facebook

S.O.S Security AS

 Elveveien 34, 3262 Larvik

post@sossecurity.no

331 82 000