Search
  • S.O.S Security

Norges første sivile sikkerhetsutdanning på Bachelornivå


Norge har fått sin første sivile utdanning i sikkerhetsledelse. - Vi er stolte over at det skjer i Larvik, sier Jon S. Jacobsen. Fredag startet det som blir Norges første sivile utdanning i sikkerhetsledelse.

– Vi er jo spesielt stolte over at det skjer i Larvik, smiler Jon S. Jacobsen, som eier og driver SOS Security.

Første i Norge

Jacobsen forteller at det så langt kun har vært et fåtall av muligheter for utdanning innenfor sikkerhetsledelse. – Her finnes det et stort tomrom. Den eneste sivile utdanningen vi har, er et kurs for å bli vekter, sier han. – I sikkerhetsbransjen har vi en del politi- og forsvarsfolk som tilbys stillinger i sikkerhetsbedrifter når de går av med pensjon. De har selvsagt utdannelse. I tillegg finnes et masterstudie i sikkerhet i Stavanger, men dette er retta og vinkla mot offshore. Vi har også en master i samfunnssikkerhet i Nord-Norge og et studie i samfunnssikkerhet på BI. Men det finnes ingen sivil utdanning for sikkerhet i bedrift i Norge, sier Jacobsen. – Så det vi startet denne helgen, var Norges første, legger han til.

Les mer (Østlandsposten)

#sossecuritysikkerhet #sikkerhet #sossecurity #security #studies #bachelor #degree #securitymanagement

222 views

Ledende leverandør av alle typer 

kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

  • S.O.S Security LinkedIn
  • S.O.S Security Facebook

S.O.S Security AS

 Elveveien 34, 3262 Larvik

post@sossecurity.no

331 82 000