Search
  • S.O.S Security

Miljøfyrtårnsertifisering


S.O.S Event Security AS og S.O.S Security AS er godkjent Miljøfyrtårnsertifisert.

Vi er stolte av å være blant de første i landet innenfor sikkerhets- og vekterbransjen som har gjennomført denne miljøsertifiseringen. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.Torsdag 12. november 2015 mottok vi beviset på at vi er godkjent som Miljøfyrtårnbedrift. På bildet ser vi avdelingsleder Morten Tokheim og prosjektleder Kristina Aas Jacobsen som mottar diplom fra Rune Høiseth som er ordfører i Larvik Kommune.

#Miljøfyrtårn #Sikkerhet #Larvikkommune #Miljøvennligbedrift

43 views

Ledende leverandør av alle typer 

kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

  • S.O.S Security LinkedIn
  • S.O.S Security Facebook

S.O.S Security AS

 Elveveien 34, 3262 Larvik

post@sossecurity.no

331 82 000