Arkiv

March 14, 2017

Operaen dømt etter anbudskonkurranse

– Uforsvarlig og i strid med anskaffelsesloven. Oslo tingrett slår fast at Den Norske Opera & Ballett har brutt reglene for offentlige anskaffelser. Nå er de dømt til å betale S.O.S Event Security en erstatning på en million kroner.

Av Even Rise Fra Aktuell Sikkerhet

I tillegg til erstatningen på en million kroner, må Den...

Please reload

Ledende leverandør av alle typer 

kunnskapsbaserte sikkerhetstjenester.

  • S.O.S Security LinkedIn
  • S.O.S Security Facebook

S.O.S Security AS

 Elveveien 34, 3262 Larvik

post@sossecurity.no

331 82 000