top of page

KUNDER

Fritzøe Eiendom

«Fritzøe Eiendom er en ledende eiendomsaktør og byutvikler i Larvik og har siden midten av 2000 tallet benyttet S.O.S Security til leveranse av alarm og sikkerhetstjenester. Etter en kort periode hos en konkurrent som leverandør av disse tjenestene, valgte vi fra 01.01.16 å flytte hele sikkerhets porteføljen vår over til S.O.S Security. SOS Security er en samarbeids partner med høy kompetanse innen sikkerhet, de har god lokalkjennskap på områdene våre og kort responstid ved alarmutrykning - samtidig som de leverer tjenester til konkurransedyktige priser. Vi benytter også SOS Security til sikkerhets og vaktholdsoppdrag ifm. arrangementer og uønskede hendelser og som en kompetansepartner for å vurdere og kartlegge sikkerhetsrisiko på våre bygg og områder. Disse oppdragene utfører de med stor profesjonalitet og kompetanse og er dermed en viktig brikke i Fritzøe Eiendoms sikkerhetsstrategi.»

 

HG Eiendom

«Vi har brukt S.O.S Security sine tjenester i over 10 år, og er nå tilbake etter en periode hos en konkurrent. De leverer mobilt vakthold/ettersyn og alarmoppkobling/utrykning! Vårt kundeforhold er basert på tillit, responstid, lokal kunnskap/tilknytning, opplevd sikkerhet og totaløkonomi. S.O.S er tett på kunden, hjelpsomme, kjenner lokalmiljøet og dekker våre eiendommer på en god måte. Vi er opptatt av best mulig sikkerhet til konkurransedyktig pris for våre kunder og leietagere!»

 

Studentsamskipnaden Sør-Øst Norge
Denne siden er under oppdatering. Om du har noen spørsmål angående våre kunder, ikke nøl med å ta kontakt. 
Ønsker du mer informasjon? Kontakt oss

Vi svarer gjerne på spørsmål du må ha, på mail, telefon eller i et møte.

bottom of page