top of page

Fri, Dec 09

|

Yttersø Business Park /London

Ledsagerkurs - Helg

Ledsagerkurs (kr 18 500,-) Oppstart: 9. Desember 2022 - kurset går over 4 helger

Påmeldingen for dette kurset er stengt.
Se andre kurs
Ledsagerkurs - Helg
Ledsagerkurs - Helg

Tid og sted

Dec 09, 2022, 5:00 PM

Yttersø Business Park /London, Elveveien 34, 3262 Larvik, Norge

Om eventen

Ledsageropplæringen gir deg kunnskap til å møte myndighetenes, samfunnets og kundens krav. Instruktørene våre har omfattende operativ erfaring og faglig leder har mastergrad innen sikkerhetsfag. SOS er godkjent av Politidirektoratet etter ny opplæringsmodell.

Introduksjon: SOS Security AS har vært godkjent av politiet til å gjennomføre ledsagerkurs siden 2013, og har siden utdannet vektere til denne spesialtjenesten. Ledsagerkurset er et modulbasert kurs som er bygget opp etter krav og retningslinjer fra Politidirektoratet. Kurset gjennomføres over en komprimert periode på 4 helger (ca. 100 timer). Kurset er i henhold til Forskrift om vaktvirksomhet Kapittel 3. Utdanning. § 15.Særlig om ledsagertjeneste Tjeneste for å sikre privatliv, reiser, opphold og arrangementer for personer som gjennom yrke eller status har behov for beskyttelse mot publikum eller omgivelser, krever tilleggsopplæring i regelverk, trusselvurdering, sårbarhetsanalyse, sikkerhetsanalyse, tiltaksplanlegging, rekognosering, fysisk og teknisk sikring av bolig, arbeidsplass og bedrift, samband, etikk og etikette, førstehjelp og brannvern. Opplæringen skal ikke omfatte våpenopplæring. Opplæringen skal være teoretisk og praktisk og avsluttes med eksamen. Eksamen skal være bestått før det kan utføres ansvarlig ledsagertjeneste. Kilde: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-03-28-337 Krav til deltager: Du må ha gjennomført grunnleggende lovpålagt vekterkurs. Du må ha tilfredsstillende vandel. Du må være fysisk og psykisk skikket for utdannelsen. Eventuelle hensyn må avklares med kursets kontaktperson. SOS Security AS har høye forventninger til instruktører og studenter. Vi forventer at alle møter til tiden. Studentene skal delta aktivt under undervisningen. For SOS Security er miljø viktig. Vi forventer at alle opptrer kollegialt, studentene skal hjelpe hverandre og bidra til et godt miljø. Vi skal heie på hverandre og spille hverandre gode. Enhver form for mobbing og ekskludering kan medføre at studenten kan miste kursplassen. Praktisk gjennomføring: Kursets tre første helger gjennomføres i Norge, mens praksisdel og teorieksamen (helg 4) gjennomføres i Norge og/eller England. (med forbehold om reisestriksjoner gitt av myndighetene). I England er hovedsete for undervisningen i vakre omgivelser i Great Missenden in Buckinghamshire, men reisevirksomhet er en del av treningen. Hensikt og mål med kurset: Hensikten er å gjøre deg i stand til å arbeide selvstendig som ledsager og til å kunne levere ledsagerarbeid i henhold til bransjestandard og til kundens krav og forventninger. Målsetting er å gjøre klienten trygg. Det gjør vi gjennom å levere et avtalt og planlagt arbeid til rett tid, og på rett måte, i henhold til bransjestandard og innenfor gjeldene lover og forskrifter. Vektere som har gjennomført dette kurset vil også få kompetanse i å identifisere og minske trusler mot menneskelig sikkerhet, både mot egen, men også kundes personlige sikkerhet. Annet: Sikkerhetsbransjen og kriminalitetsbilde i Norge er under endring. Tekniske hjelpemidler som svært avanserte alarmsystemer, adgangskontrollsystem, digitale besøksregistreringer, smarte bygg osv. har gjort en del av de tradisjonelle vektertjenestene overflødig. Samtidig så erfarer sikkerhetsbransjen en økt etterspørsel etter sikkerhetstjenester hvor vektere tar ansvar for andre menneskers personlige sikkerhet ovenfor menneskelige trusler. Vi erfarer at vektere i større grad benyttes som sikkerhet for personell innenfor sykehus, NAV, offentlige kontorer, politiske bygg/møter, religiøse møteplasser, innen media osv. Arbeidsgivere bruker ofte vektere for å innfri «Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 23A pkt. 1-5 «Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold». Vektere som har gjennomført ledsagerkurset vil i større grad være aktuell for denne type sikkerhetsarbeide i tillegg til ren ledsagertjeneste for VIP. Dagens tradisjonelle vekterkurs er noe mangelfull i møte med det moderne trusselbildet. Instruktører: Daglig Leder / Faglig leder i S.O.S Security - Teori og praksisinstruktør, mer enn 40 års erfaring som vekter, sikkerhetsleder, sikkerhetsrådgiver, ledsager og instruktør. Mastergrad (MSc) innen Business Continuity- Security- and Emergency Management, samt Foundation Degree (FDa) innen Crowd Safety Management fra Buckinghamshire University UK. Instruktør innen vekterutdannelse i 14 år. Gjennomført instruktørkurs for vekterfag på Politihøgskolen.

Billetter

Price

Quantity

Total

  • Påmelding

    NOK 18,500.00

    NOK 18,500.00

    0

    NOK 0.00

Total

NOK 0.00

Dele denne eventen

bottom of page