Mon, Aug 23 | Digital Vekterutdanning

Digital Vekterutdanning • Norge • DIGITAL

Digital Vekterutdanning : Oppstart 23.08! 6 dager praksis.
Påmeldingen for dette kurset er stengt.
Digital Vekterutdanning • Norge • DIGITAL

Tid og sted

Aug 23, 10:00 AM
Digital Vekterutdanning

Om eventen

VEKTEROPPLÆRING:

Grunnutdanningen skal legge grunnlag for yrkesutøvelse som vekter. Formålet med utdannelsen er å ivareta rettsikkerheten for dem som kommer i kontakt med vektere og sikre god kvalitet på vakttjenestene. Et formål med utdannelsen er også at vekteren skal kunne ivareta egen sikkerhet.  

Vektere utfører mange ulike oppgaver og opplæringen skal dekke relevante fagområder og utfordringer vektere kan møte i arbeidet. Utdannelsen skal gi vekteren kompetanse som kan forebygge uønskede hendelser som uhell, ulykker og kriminelle handlinger eller redusere konsekvensene av disse. Opplæringen skal legge grunnlag for å utvikle kompetanse om risikovurderinger, sikkerhetstiltak, beredskapsarbeid og konflikthåndtering, samt fremme kompetanse om etikk og regelverk og helse, miljø og sikkerhet.  

Grunnutdanningen for vektere er på 167 timer, herunder teoretisk grunnkurs på 112 timer. Praksis: 6 dager. 

I tillegg kommer 6 timer eksamen. 

Innhold:

Juss tilknyttet politi og vaktvirksomhet

Ansettelsesforhold i henhold til arbeidsmiljøvernloven

Brannvern

Førstehjelp

Tekniske sikringsmetoder

Behandling av stress og krisesituasjoner

Yrkesetikk

Kundebehandling og kommunikasjon

Spionasje og sabotasje

Kursstart med forbehold om minimumsantall påmeldte.

Billetter
Price
Quantity
Total
  • Påmelding
    27,500 kr
    27,500 kr
    0
    0 kr
Total0 kr

Dele denne eventen